Template:DaggerPAs

From PSP2i Wiki

Main article: Buten Shuren-zan
Combo Hits Locks LV1-10 LV11-20 LV21-30 Notes
ATK ACC PP ATK ACC PP ATK ACC PP
1st 4 1 141-150% (1) 61-70% (1) 80 151-160% (1) 70% 80 161-170% (1) 70% 70
2nd 4 1 131-140% (1) 70% 50 141-150% (1) 70% 50

Main article: Hikai Shuha-zan
Combo Hits Locks LV1-10 LV11-20 LV21-30 Notes
ATK ACC PP ATK ACC PP ATK ACC PP
1st 4 2 126-135% (1) 81-90% (1) 70 136-145% (1) 91-100% (1) 60 146-155% (1) 101-110% (1) 60
2nd 3 2 181-190% (1) 91-100% (1) 40 191-200% (1) 101-110% (1) 40

Main article: Shisoku Tenkai-zan
Combo Hits Locks LV1-10 LV11-20 LV21-30 Notes
ATK ACC PP ATK ACC PP ATK ACC PP
1st 4 3 120% 71-80% (1) 80 120% 81-90% (1) 80 121-130% (1) 91-100% (1) 70
2nd 3 3 170% 81-90% (1) 40 180% 91-100% (1) 40

Main article: Shunbu Shouren-zan
Combo Hits Locks LV1-10 LV11-20 LV21-30 Notes
ATK ACC PP ATK ACC PP ATK ACC PP
1st 2 2 131-140% (1) 80% 70 141-150% (1) 80% 70 151-160% (1) 80% 60
2nd 1 3 191-200% (1) 80% 50 201-210% (1) 80% 50